בישול ללא דאגות.

בפיט קוקינג אנו נותנים אחריות כללית של שנתיים. על ידי רישום המערכת אונליין, תתוסף אחריות מורחבת של 3 שנים נוספות. בישול חסר דאגות, ללא תשלומים לא צפויים, במשך 5 שנים.

לרישום, יש צורך במספר הסידורי הייחודי הנמצא בתחתית המערכת או בכרטיס האחריות.